logo


2세사목
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
157 성소후원회 공지 관리자 2020.02.28 161
156 성소후원회 공지: 2월 21일(금) 오후6시 30분 관리자 2020.02.15 113
155 성소후원회 공지 관리자 2020.02.08 131
154 못자리 모임: 1월 17일(금) 오후6시 30분 / 유스방 관리자 2020.01.11 145
153 성소후원회 공지 관리자 2020.01.11 152
152 Dec 13th, 2019, Friday Motjari Meeting: Fr. Foeckler's lecture note MichaelaP 2019.12.17 196
151 Aug 16, 2019 Friday Motjari Meeting: Fr. Foeckler's lecture note MichaelaP 2019.12.17 309
150 Nov 22nd, 2019, Friday Motjari Meeting: Fr. Foeckler's lecture note MichaelaP 2019.11.23 222
149 2019 National Vocation Awareness Week Presentation by Mark Chang (YG Catechist) on 11/3/2019 AgnesYoo 2019.11.09 209
148 성소 알리기 주간 (11/3-11/9) 유진엄마 2019.11.08 181
147 성소 알리기 주간 (11/2 ~ 11/9) 관리자 2019.11.02 193
146 성소 후원회 모임: 11월 9일(토) 관리자 2019.11.02 192
145 성소후원회 모임: 10월 12일 (토) 관리자 2019.10.05 214
144 Sep 20th, Friday Motjari Meeting: Fr. Foeckler's lecture note MichaelaP 2019.09.20 271
143 못자리 모임: 9 월 20 일(금) 관리자 2019.09.15 238
142 July 12th, Friday Motjari Meeting: Fr. Foeckler's lecture note MichaelaP 2019.08.13 286
141 성소후원회 공지 관리자 2019.08.11 262
140 못자리 모임: 7월12일(금) 관리자 2019.07.06 287
139 May 31st, 2019 Motjari meeting: Fr. Foeckler's lecture Micha 2019.06.04 350
138 성소 후원회 기도모임 - 6월 8일(토) 관리자 2019.06.01 310